ยินดีต้อนรับทุกท่าน

        สู่เว็บไซต์ส่วนตัวของผมเอง ซึ่งได้รวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ จากเหตุการณ์,ประสบการณ์ในช่วงชีวิตของการทำงานอาชีพที่เรียกว่า “นักข่าว” นาน กว่า 40 ปี ถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือ, ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว นอกจากนี้ยังมีงานเขียนถึงวงการบันเทิงในหลาย ๆ ด้านทั้งภาพยนตร์, ดนตรี, โทรทัศน์ ฯลฯ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยข้อเขียนทั้งหมดผมยึดหลักการเดิม ๆ นับแต่เริ่มงานอาชีพนี้มาว่า

“สำนึกดี มีคุณธรรม อิสระ จริงใจ”

ผมหวังว่าเว็บไซต์นี้คงจะให้ความสุขเมื่อครั้งผ่านที่ได้อ่านและชม สำหรับท่านที่อยู่ในยุคสมัยเหล่านั้นได้รำลึกถึงความหลังในอดีต หรืออาจจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยกับคนรุ่นใหม่ที่คงจะเหมือนกับพวกผมในอนาคต