“ภาพเก่าเล่าความหลัง”(2) เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

“ภาพเก่าเล่าความหลัง”(2)ในชีวิตผมมีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหลายครั้ง ไม่ได้จากอาชีพนักข่าวที่ทำอยู่ แต่สามครั้งตามภาพเป็นการได้ร่วมงานกับชมรมมิตรมวลชนซึ่งตั้งและเริ่มงานครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม พศ.2514 ผมทำหน้าที่เลขาชมรมช่วง 9 ปีแรกมีกิจกรรมหลายอย่าง ชมรมได้จัดทำพระกริ่งสมเด็จย่า สว.79 ฝีพระหัตถ์ ภาพนี้กรรมการได้นำแบบพิมพ์ไปถวายเพื่อทอดพระเนตร ณ วังสระปทุม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พศ.2523 ก่อนจะนำไปดำเนินการ ชมรมจัดงานทุกเดือนรวมการทำพระกริ่งนี้ เงินทั้งหมดสมทบทุนสร้างโรงเรียนมิตรมวลชน โดยแห่งแรกสร้างที่จังหวัดพัทลุงท่านเสด็จไปทรงเปิดและทรงฉายภาพร่วมกับสมาชิกที่เดินทางไป

ภาพชมรมเข้าเฝ้าถวายเงินที่วังสระปทุม จำวันไม่ได้แล้ว สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จลงด้วย