“ภาพเก่าเล่าความหลัง”(6) ภาพงานเลี้ยงสื่อมวลชน กับท่านเฮซุส เอ็ม วาร์กัส เลขาธิการองค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีโต้

“ภาพเก่าเล่าความหลัง”(6)อีกงานหนึ่งที่ผมได้ไปขณะทำงานอยู่ฝ่ายข่าวช่อง 7 สีระหว่างปี 2511-2516 ภาพงานเลี้ยงสื่อมวลชน ผู้เป็นเจ้าภาพคือ เฮซุส เอ็ม วาร์กัสขณะนั้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีโต้ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพ บนถนนศรีอยุธยา ปัจจุบันคือที่ทำการของกระทรวงการต่างประเทศที่สร้างอาคารขึ้นมาใหม่ ท่านเลขาฯวาร์กัสเป็นคนฟิลิปปินส์เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเยี่ยม อัธยาศัยไมตรียิ้มแย้มแจ่มใส ภาพนี้ท่านใส่เสื้อนอกยืนอยู่ท่ามกลางสื่อมวลชนน้อยใหญ่จากหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ในภาพส่วนใหญ่เราจะรู้จักกันหมด เพียงแต่วันนี้จำชื่อไม่ได้ หลายท่านลาลับไปแล้ว คนซ้ายสุดคือสมบูรณ์ วรพงษ์พี่ใหญ่จากค่ายไทยรัฐ