ภาพเก่าเล่าความหลัง(51)

ภาพเก่าเล่าความหลัง(51)วันที่ 24 มิถุนายน 2498 วันแรกที่มีแพร่ภาพออกอากาศอย่างเป็นทางการของไทยทีวีช่อง 4 บางขุนพรหม สถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทย หลายปีหลังจากนั้นได้มีการรำลึกถึงวันดังกล่าวเรียกว่าเป็น “วันโทรทัศน์ไทย” (วันดังกล่าวเมื่อก่อนเป็น”วันชาติ”ด้วย) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2536 ได้มีงานรำลึกและเชิญบุคคลผู้เกี่ยวข้องของวงการโทรทัศน์ในอดีตทั้งไทยทีวีบางขุนพรหมและสถานีโทรทัศน์กองทัพบกมาที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล คุณชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรีขณะนั้นได้มาร่วมงานพร้อมกับรัฐมนตรีหลายท่าน ท่านที่อยู่ในภาพชุดนี้ส่วนใหญ่อยู่ข้างบนโน้น เหลือแต่คุณงามความดีที่แต่ละท่านได้มอบไว้แด่บุคคลรุ่นหลังและแด่วงการโทรทัศน์ไทยสืบทอดมาจนทุกวันนี้ รำลึกถึงทุกท่านครับ