ภาพเก่าเล่าความหลัง(35)ภาพที่รวมบุคคลสำคัญในวงการภาพยนตร์ไทยครั้งใหญ่สุดในสมัยอาจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร

ภาพเก่าเล่าความหลัง(35)ภาพที่รวมบุคคลสำคัญในวงการภาพยนตร์ไทยครั้งใหญ่สุดในสมัยอาจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียรเป็นนายกรัฐมนตรี(ระหว่าง 8 ตค.2519- 20 ตค.2520) ได้รับเชิญไปร่วมประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลเรื่องการส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยโดยมีข้าราชการหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวงการก็มีผู้อำนวยการสร้าง,ผู้กำกับการแสดง,ผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์,ผู้บริหารโรงภาพยนตร์,สื่อมวลชนบันเทิง (ภาพนี้ต้องขยาย) สองท่านประทับอยู่สองข้างนายกรัฐมนตรีคือเสด็จพระองค์ชายใหญ่ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคลกับเสด็จพระองค์ชายเล็ก พระองค์เจ้าอนุสรณมงคลการ นอกจากนั้นที่จำได้ก็มี “พันคำ”, “เนรมิต”, สนาน คราประยูร, จรี อมาตยกุล, ดอกดิน กัญญามาลย์, เปี๊ยกโปสเตอร์, รุจน์ รณภพ, โรม บุนนาค, ประวิทย์ ลีลาไว, ชุติมา สุวรรณรัต,เกียรติ เอี่ยมพึ่งพร, วิสิทธิ์ มิ่งวัฒนบุญ, ดาวน้อย สีบุญเรือง, สันต์ เปสตันยี, บุญสิทธิ์ วิบูลย์ลาภ, สาธิต คล่องเวสสะ, สงวน มัทวพันธ์ุ, จำเริญ พูลวรลักษณ์, กัมพล ตันสัจจา, พัณณิน กิติพราภรณ์, เลิศ เศรษฐมงคล, มานพ อัมพุช, แมน โชติชวาลา, ประวิทย์ มาลีนนท์,พยุง ฉันทศาสตร์โกศล,สยุมพร รัตนปรารมย์,อดุลย์ กรีน,ประเทือง ตรีเมฆ เป็นต้น นักข่าวบันเทิงรุ่นพี่ผมในภาพก็มี สำเริง เนาวสัยศรี, สุธี มีศีลสัตย์,นพคุณ ธารอุทิศ, ชรัช ศรจิตติ สุภาพสตรีสองท่านยืนอยู่หลังสุดคือ หม่อมปริม บุนนาคกับพี่แดง-จีรวรรณ กัมปนาทแสนยากร ส่วนผมยืนอยู่ตรงไหนลองหาดูเกือบจำตัวเองไม่ได้ภาพนานมากราว 44 ปีแล้วครับ