ภาพเก่าเล่าความหลัง(31)

นำคลิปภาพงานแจกรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมประจำปี 2522 ซึ่งสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสที่ 25
มกราคม 2523 ณ โรงละครแห่งชาติ งานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พณฯ นายประกอบ หุตะสิงห์ องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธาน มีการถ่ายทอดสดโดย ททบ. ช่อง 5 กับภาพปกสูจิบัตรงาน,คณะกรรมการสมาคม,ภาพคณะกรรมการตัดสินประเภท ต่างๆ สำหรับภาพจากวีดิโอที่นำมาลงนี้ชมได้แค่ไม่กี่นาทีนอกนั้นเสื่อมสภาพไปหมด คลิปแรก มีภาพผมซึ่งเป็นนายกสมาคมขณะนั้นกล่าวรายงาน คลิปต่อมา คุณวิเชียร นีลิกานนท์ พิธีกรกล่าวนำชมการรำถวายพระพรชุดฉุยฉายพราหมณ์ ผู้แสดงมี อรัญญา นามวงศ์, ภาวนา ชนะจิต,ปิยะมาศ โมณยะกุล, วงเดือน อินทราวุธ, ดวงใจ หทัยกาญจน์, วาสนา สิทธิเวช,อุทุมพร ศิลาพันธ์,รจนา นามวงศ์และปนัดดา โกมารทัต(มีภาพครบ) ส่วนคลิปสามภาพมืดตลอดมีแค่เสียงประกาศรายชื่อผู้แสดงชุด “รำเซิ้งกระหยัง”ซึ่งมี ลลนา-เนาวรัตน์-อำภา-สุพรรษา-จารุณี-ดวงชีวัน-มนัสชนก-อัญชลี-นิภาพร-ธิติมา-รัชนู-ปริศนา-พรพรรณ-มธุรส-ผดุงศรี ฝ่ายชายมี จตุพล-ไพโรจน์สัง-เศรษฐา-วิทูรย์-สายัณห์-มนตรี-รณ-จักรกฤษณ์-พอเจตน์-นรา-ไกร-เอกรัฐ-ยิ่งใหญ่ เป็นการแสดงที่สนุกมากแต่ภาพเสียหมด(ม้วนยังเก็บไว้ใครซ่อมได้ช่วยบอก) รวมทั้งการแจกรางวัลต่างๆซึ่งปีนั้น” คนภูเขา”รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมกับ”คุณาวุฒิ”ผู้กำกับยอดเยี่ยมไม่มีภาพครับ