“ภาพเก่าเล่าความหลัง”(11) นึกถึงความหลังภาพนี้

“ภาพเก่าเล่าความหลัง”(11)เห็นภาพเก่าๆแล้วก็หวลให้นึกถึงความหลังดังภาพนี้ช่วงชีวิตตัวเองที่กำลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงมีผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือหลายท่านให้ความเอ็นดู และเมตตานับแต่พี่รัตนะ ยาวะประภาษ(แถวหน้าซ้ายสุด)พี่กมลพันธ์ สันติธาดา(ยืนซ้ายสุด)พี่กิตติ ชูพินิจ (ยืนขวาสุด)พี่สุธี มีศีลสัตย์(ยืนติดกัน) อีกหลายท่านในภาพทั้งที่อำลาจากไปแล้วกับที่ยังอยู่เช่นเฮียพิชัย สัตยาพันธ์ผู้มีแต่ให้,สมชาย จันทวังโส,ธนู จงเลิศจรรยา,หัตถกร พรหมสุวรรณ,ชาญ มีศรี,จักรสิงห์ ประภาสะโนบล,นิตย์ โลหิตย์คุปต์,บริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ์,ไชยวัฒน์ ชุมพลวงศ์,เรืองนาม เรืองวุฒิ,สุรพจน์ ดาวชาวเวียง,ชรัช ศรจิตติ,สมเกียรติ จินดากุล ความทรงจำแต่ละท่านกับตัวเองเก็บไว้ไม่รู้ลืม(ขอบคุณภาพเก่าจากครูเอก-จิระชัย กุลละวณิชย์)