รางวัลโทรทัศน์ทองคำ

รางวัล”โทรทัศน์ทองคำ”เกิดขึ้นในราวปี 2528 หลังจากที่ผมได้ยุติบทบาทการจัดงานรางวัล”เมขลา”ที่ผมเป็นผู้ริเริ่มและก่อตั้งขึ้นมาไปไม่นาน คุณธเรศวร์ สุศิวะ ซึ่งเป็นผู้ผลิตหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์”อินไซด์ทีวี”ได้มาหารือกับผมในการที่จะตั้งรางวัลโทรทัศน์ขึ้นมาใหม่(เพราะของเก่าถูกนักเลงดีฉกไปทำป่นปี้หมด)

ผมจึงได้ไปปรึกษากับอาจารย์จำนง รังสิกุล , ศ.คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร รวมทั้งท่าน พล.ต.ถาวร ช่วยประสิทธิ์ สามท่านผู้ใหญ่ที่ได้ให้คำแนะนำปรึกษาเป็นอย่างดีในการทำงานรางวัล”เมขลา” โดยท่านได้เห็นชอบในการทำงานอีกครั้งกับรางวัลที่ใสสะอาดเพื่อวงการโทรทัศน์

รางวัล “โทรทัศน์ทองคำ” ก็เริ่มขึ้นในปี 2529 เป็นครั้งแรก โดยชื่อนี้ ศ.ดร.สุรพล วิรุฬรักษ์ เป็นผู้เสนอชื่อและทุกคนก็ยอมรับเลยใช้ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ผมเป็นประธานจัดงาน “โทรทัศน์ทองคำ” ตั้งแต่ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 9 หลังจากนั้นตั้งแต่ครั้งที่ 10 มาจนถึงปัจจุบัน คุณณฤดี เคียงศิริ มาทำหน้าที่แทน

ผลรางวัล “โทรทัศน์ทองคำ”