รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 7

ครั้งที่ 7 ผลงานดีเด่นทางโทรทัศน์ปี 2535

ประกาศเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2536
ณ โรงละครแห่งชาติ ถ่ายทอดสดโดยไทยทีวีสีช่อง 3

ประเภทสถานีดีเด่น

 1. ด้านรายการข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน –โทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11
 2. ด้านรายการเด็กและสตรี –โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5
 3. ด้านรายการส่งเสริมความรู้และศิลปวัฒนธรรม –โทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11
 4. ด้านรายการกีฬา – ไทยทีวีสีช่อง 9

ประเภทข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน

 1. ผู้อ่านข่าวดีเด่น-ศันสนีย์ นาคพงษ์ –โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 2. ผู้บรรยายการถ่ายทอดเหตุการณ์จากสถานที่ดีเด่น- ธงทอง จันทรางศุ
 3. รายการอภิปรายสถานการณ์ปัจจุบันดีเด่น-“มองต่างมุม”-โทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11

ประเภทรายการกีฬา

 1. ผู้บรรยายการแข่งขันกีฬาดีเด่น-สาธิต กรีกุล-ไทยทีวีสีช่อง 3
 2. รายการส่งเสริมกีฬาดีเด่น-“กอล์ฟทิป”-โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

ประเภทรายการเด็กและสตรี

 1. รายการเด็กดีเด่น-“เจ้าขุนทอง”-โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 2. รายการเด็กและเยาวชนดีเด่น-“ทุ่งแสงตะวัน”-ไทยทีวีสีช่อง 3
 3. รายการสตรีดีเด่น-“ครบเครื่องเรื่องผู้หญิง”-โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 4. รายการส่งเสริมครอบครัวดีเด่น-“ดวงใจพ่อแม่”-โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5

ประเภทรายการส่งเสริมความรู้และศิลปวัฒนธรรม

 1. รายการส่งเสริมความรู้ทั่วไปดีเด่น-“ส่องโลก”-โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5
 2. รายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น-“นัฎกานุรักษ์”-ไทยทีวีสีช่อง 3
 3. รายการส่งเสริมคุณธรรมและศีลธรรมดีเด่น-“ใจใสใจสบาย”-ไทยทีวีสีช่อง 3
 4. รายการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีเด่น-“ธรรมชาติ”-โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5
 5. รายการส่งเสริมประวัติศาสตร์ดีเด่น-“เสรีไทย”-โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 6. รายการสารคดีสั้นส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น-“เขียนแผ่นดิน”ไทยทีวีสีช่อง 3
 7. รายการสารคดีสั้นเทิดพระเกียรติดีเด่น-“ล้นเกล้าชาวไทย”-ไทยทีวีสีช่อง 3

ประเภทพิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการ

 1. ผู้ดำเนินรายการชายดีเด่น-ชัยณรงค์ มณเฑียรวิเชียรฉาย จากรายการ”180 ไอคิว”-โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5
 2. ผู้ดำเนินรายการหญิงดีเด่น-หัทยา เกษสังข์ จากรายการ”ผู้หญิงวันนี้”-ไทยทีวีสีช่อง 3

ประเภทเกมโชว์และปกิณกะ

 1. รายการปกิณกะดีเด่น-“เจาะใจ”-โทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

ประเภทรายการดนตรีและดนตรีปกิณกะ

 1. ผู้แต่งเพลงนำละครดีเด่น-จิตรนาถ วัชรเสถียร จากละครเรื่อง”คุณหญิงนอกทำเนียบ”-โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 2. ผู้แต่งดนตรีประกอบรายการสารคดีดีเด่น-มรกต โกมลบุตรและสุยุทธ์ จุฑารัตน์ จากสารคดีชุด”ศรีศิขเรศวรหรือเขาพระวิหาร”-โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5
 3. รางวัลมิวสิควีดิโอดีเด่น
  • เพลง”ร็อคกระทบไม้”ศิลปิน ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ สังกัด แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
  • เพลง”ไกล” ศิลปิน สุรสีห์ อิทธิกุล สังกัด แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
  • เพลง”โรงเรียนของหนู” ศิลปิน พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ สังกัด รถไฟดนตรี

ประเภทผู้พากย์ภาพยนตร์

 1. ผู้พากย์ภาพยนตร์ดีเด่นชาย-ภิญโญ สุวินทรากร จากภาพยนตร์ชุด”เพื่อนรักเพื่อนแค้น”-ไทยทีวีสีช่อง 3
 2. ผู้พากย์ภาพยนตร์ดีเด่นหญิง-สุมาลี ชาญภูมิดล จากภาพยนตร์ชุด”แผ่นฟิล์มวันศุกร์”-ไทยทีวีช่อง 9

ประเภทละคร

 1. ละครพิเศษตอนเดียวดีเด่น-ละครดึกดำบรรพ์เทิดพระเกียรติเรื่อง”นางเสือง”-โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 2. ละครพิเศษส่งเสริมประชาธิปไตย-“บ้านสองแยก”-โทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11
 3. ละครพิเศษชุดยาวส่งเสริมพัฒนาภาคใต้-“มนต์รักทักษิณ”-โทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11
 4. ละครสะท้อนสังคมดีเด่น-“อรุณสวัสดิ์”-โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 5. ละครส่งเสริมวัฒนธรรมบันเทิงพื้นบ้านดีเด่น-“ละครเร่”-โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 6. ละครจินตนาการดีเด่น”ในฝัน”-ไทยทีวีสีช่อง 3
 7. ละครอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น-“เมืองโพล้เพล้”-โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 8. ละครเสริมสร้างสังคมดีเด่น-“ชีวิตเปื้อนฝุ่น”-โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 9. ละครเรื่องสั้นดีเด่น-“ปากกาทอง”-โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 10. ละครชีวิตดีเด่น-“ลอดลายมังกร”-โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 11. รางวัลการผลิตละครโทรทัศน์ดีเด่น-“วังน้ำวน”-โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5
 12. ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ดีเด่น-นลินี สีตสุวรรณ จากเรื่อง”ในฝัน”-ไทยทีวีสีช่อง 3
 13. ผู้กำกับการแสดงดีเด่น-ยุทธนา มุกดาสนิท จากเรื่อง”วังน้ำวน”โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5
 14. ดาราสนับสนุนชายดีเด่น-โน้ต เชิญยิ้ม จากเรื่อง”เมืองโพล้เพล้”-โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 15. ดาราสนับสนุนหญิงดีเด่น-ปภัสรา ชุตานุพงษ์ จากเรื่อง”สมเด็จพระสุริโยทัย”-ไทยทีวีสีช่อง 3
 16. ดารานำชายดีเด่น-วรุต วรธรรม จากเรื่อง”ในฝัน”-ไทยทีวีสีช่อง 3
 17. ดารานำหญิงดีเด่น-มาช่า วัฒนพานิช จากเรื่อง”ไฟโชนแสง” ไทยทีวีสีช่อง 3