รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 3 ผลงานดีเด่นทางโทรทัศน์ปี 2531

ประกาศเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2532
ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ถ่ายทอดสดโดยไทยทีวีสีช่อง 3

ประเภทสถานีดีเด่น

 1. ด้านรายการข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน- ไทยทีวีสีช่อง 9
 2. ด้านรายการเด็กและสตรี- โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5
 3. ด้านรายการส่งเสริมความรู้และศิลปวัฒนธรรม- โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5
 4. ด้านรายการกีฬา- โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 5. ด้านทีมงานผู้สื่อข่าว-ไทยทีวีสีช่อง 9
 6. ด้านทีมงานผู้อ่านข่าว- ไทยทีวีสีช่อง 3

ประเภทรายการกีฬา

 1. ผู้บรรยายการแข่งขันกีฬาดีเด่น-สุบินสิริ เนาว์ถิ่นสุข จากการบรรยายกีฬายิมนาสติค โอลิมปิคเกมส์

ประเภทรายการเด็กและสตรี

 1. รายการเด็กและเยาวชนดีเด่น-“ดรุณธรรม”-โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5
 2. ละครสำหรับเด็กและเยาวชนดีเด่น-“เพื่อนรักต่างมิติ”-ไทยทีวีสีช่อง 3

ประเภทรายการส่งเสริมความรู้และศิลปวัฒนธรรม

 1. รายการส่งเสริมความรู้ทั่วไปดีเด่น-“ความรู้คือประทีป”-ไทยทีวีสีช่อง 9
 2. รายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น-“หนึ่งในร้อย”-ไทยทีวีสีช่อง 3
 3. ผู้บรรยายรายการสารคดีชายดีเด่น-บำรุง เกาไสยนันท์ จากรายการ”แผ่นดินธรรม”-โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5
 4. ผู้บรรยายรายการสารคดีหญิงดีเด่น-ศันสนีย์ นาคพงศ์ จากรายการ”ชีพจรลงเท้า”-โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 5. รายการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย-“สนทนาปัญหาบ้านเมือง”

ประเภทพิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการ

 1. ผู้ดำเนินรายการชายดีเด่น-วิทวัส สุนทรวิเนตร์ จาก”คืนนี้ที่ช่อง 9”-ไทยทีวีสีช่อง 9
 2. ผู้ดำเนินรายการหญิงดีเด่น-อรพรรณ พานทอง จาก”เล็กพริกขี้หนู”-โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

ประเภทเกมโชว์และปกิณกะ

 1. รายการสนทนาบันเทิงดีเด่น-“คืนนี้ที่ช่อง 9” –ไทยทีวีสีช่อง 9

ประเภทรายการเพลงและมิวสิควีดิโอ

 1. มิวสิควีดิโอดีเด่นเพลง”เก็บตะวัน”ศิลปิน อิทธิ พลางกูร
 2. มิวสิควีดิโอรองดีเด่น
  • เพลง”เทวดาเดินดิน” ศิลปิน ดนุพล แก้วกาญจน์
  • เพลง”ทับหลัง” ศิลปิน คาราบาว
 3. รายการเพลงดีเด่น-“เพลงเงินล้าน”-ไทยทีวีสีช่อง 9

ประเภทผู้พากย์ภาพยนตร์

 1. ผู้พากย์ภาพยนตร์ดีเด่นชาย-รังสรรค์ ศรีศรากร จาก”ซันเดย์มูพวี่”-ไทยทีวีสีช่อง 9
 2. ผู้พากย์ภาพยนตร์ดีเด่นหญิง-ฉันทนา ธาราจันทร์ จาก”หนูน้อยคอมพิวเตอร์”-ไทยทีวีสีช่อง 9

ประเภทละคร

 1. ละครอิงประวัติศาสตร์ดีเด่น-“สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”-ไทยทีวีสีช่อง 3
 2. ละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่น-“มุกดามะดัน”-โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 3. ละครสะท้อนสังคมดีเด่น-“บุญเติม” –ไทยทีวีสีช่อง 9
 4. ละครส่งเสริมคุณภาพชีวิตดีเด่น-“ฝันที่เป็นจริง”-ไทยทีวีสีช่อง 3
 5. ละครสาระประวัติศาสตร์ดีเด่น-“ตะรุเตา”-โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 6. ละครชุดสั้น(มินิซีรี่ส์)ดีเด่น-“หน้ากาก”-ไทยทีวีสีช่อง 9
 7. ละครเรื่องสั้นดีเด่น-“เรื่องสั้นวันจันทร์”-โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 8. ละครชีวิตดีเด่น-“อีสา”-โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 9. เพลงนำละครดีเด่น-จากเรื่อง”อีสา”-โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 10. ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ดีเด่น-วรยุทธ พิชัยศรทัต จากเรื่อง”สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” –ไทยทีวีสีช่อง 3
 11. ฉากละครดีเด่น-“สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”-ฝ่ายศิลปกรรมไทยทีวีสีช่อง 3
 12. ผู้กำกับการแสดงดีเด่น-วรยุทธ พิชัยศรทัต จากเรื่อง”สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” –ไทยทีวีสีช่อง 3
 13. ดาราสนับสนุนชายดีเด่น-ส.อาสนจินดา จากเรื่อง”เกมกามเทพ”-ไทยทีวีสีช่อง 3
 14. ดาราสนับสนุนหญิงดีเด่น-ธนาภรณ์ รัตนเสน จากเรื่อง”อีสา” -โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 15. ดารานำชายดีเด่น-บิณฑ์ บัณลือฤทธิ์ จากเรื่อง “แผลเก่า”-โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 16. ดารานำหญิงดีเด่น-อภิรดี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม จากเรื่อง”อีสา”-โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 17. ผู้กำกับรายการดีเด่น-สมรัก ณรงค์วิชัย จากเรื่อง”สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”-ไทยทีวีสีช่อง 3