รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 1

 ครั้งที่ 1 ผลงานดีเด่นทางโทรทัศน์ปี 2529

ประกาศผลเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2530
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ่ายทอดสดโดยสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5

พิธีกรของงานคือประภัทร์ ศรลัมพ์กับอรุณโรจน์ เลี่ยมทอง (คลิป)

การแสดงรำเบิกโรงโทรทัศน์ทองคำโดยนาฎศิลป์กรมศิลปากร (คลิป)

นคร วีระประวัติ ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน (คลิป)

 1. ประเภทสถานีดีเด่น
 2. 1.ด้านริเริ่มรายการข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน-ไทยทีวีสีช่อง 9 (คลิป)
 3. 2.ด้านรายการเด็กและสตรี- โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5 (คลิป)
 4. 3.ด้านรายการส่งเสริมความรู้และศิลปวัฒนธรรม-โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 54.ด้านรายการกีฬา- โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 (คลิป)
  5.ด้านการเสนอข่าวเพื่อการพัฒนา- โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 5. ประเภทข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน
 6. 6.รางวัลทีมข่าวดีเด่น-ไทยทีวีสีช่อง 9 (คลิป)
 7. 7.รางวัลสารคดีเชิงข่าวดีเด่น-ข่าวเหตุการณ์เผาโรงงานแทนทาลัม จ.ภูเก็ต-ไทยทีวีสีช่อง 9
 8. -ข่าวเหตุการณ์จี้ตัวประกันศาลอาญา-โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5 (คลิป)
 9. ประเภทรายการกีฬา
 10. 8.ผู้บรรยายการแข่งขันกีฬาดีเด่น –เอกชัย นพจินดา (คลิป)
 11. ประเภทรายการเด็กและสตรี
 12. 9.รายการเด็กดีเด่น- “แววเด็ก” –ไทยทีวีสีช่อง 9 (คลิป)
 13. 10.รายการตอบปัญหาสำหรับเด็กดีเด่น –“เซ็นทรัลบัณฑิตน้อย” ไทยทีวีสีช่อง 3 (คลิป)
 14. 11.รายการสตรีเด่น-“คนรักบ้าน” –โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5 (คลิป)
 15. ประเภทรายการส่งเสริมความรู้และศิลปวัฒนธรรม
 16. 12.รายการส่งเสริมความรู้ทั่วไปดีเด่น-“ชีพจรลงเท้า”-โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 (คลิป)
 17. 13.รายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น-“คันฉ่องส่องไทย”-โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 (คลิป)
 18. 14.รายการสารคดีสั้นส่งเสริมภาษาไทยดีเด่น-“ภาษาไทยวันละคำ”-ไทยทีวีสีช่อง 3 (คลิป)
 19. 15.รายการสารคดีส่งเสริมภาษาไทยดีเด่น-”สารานุกรมไทย”-ไทยทีวีสีช่อง 3 (คลิป)
 20. 16.รายการส่งเสริมความรู้วิทยาศาสตร์และสุขภาพดีเด่น-“ยาน่ารู้”-ไทยทีวีสีช่อง 3 (คลิป)
 21. 17.รายการสารคดีสั้นส่งเสริมอาชีพดีเด่น-“ซื้อของกลับบ้าน”-โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 (คลิป)
 22. 18.รายการส่งเสริมนาฏศิลป์ไทยดีเด่น-“มาลาภิรมย์”-ไทยทีวีสีช่อง 9 (คลิป)
 23. ประเภทพิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการ
 24. 19.ผู้ดำเนินรายการชายดีเด่น-ประภัทร์ ศรลัมพ์ จาก”เกร็ดชีวิตคนดัง”-โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5 (คลิป)
 25. 20.ผู้ดำเนินรายการหญิงดีเด่น-กรรณิกา ธรรมเกสร จาก”เวทีวาที”-โทรทัศน์สี กองทัพบกช่อง 5 (คลิป)
 26. ประเภทเกมโชว์และปกิณกะ
 27. 21.รายการเกมโชว์ดีเด่น-“เกมเปิดโลก”-ไทยทีวีสีช่อง 3 (คลิป)
 28. ประเภทรายการเพลงและมิวสิควีดิโอ
 29. 22.มิวสิควีดิโอดีเด่น1.-“เพลงกล้วยไข่”-ครีเอเทียอาร์ติสจำกัด (คลิป)
 30. .มิวสิคดีวีดิโอดีเด่น 2 -“เพลงสมปองน้องสมชาย”-แกรมมี่เอนเตอร์เทนเมนท์ (คลิป
 31. )23.มิวสิควีดิโอรองดีเด่น1.-“เพลงตากสินมหาราช”-ยูแทคฟิล์มแอนด์โปรดัคชั่น (คลิป)
 32. มิวสิควีดิโอรองดีเด่น2.-“เพลงรักล้นใจ”-ครีเอเทียอาร์ติสจำกัด (คลิป)
 33. มิวสิควีดิโอรองดีเด่น 3.-“เพลงเอ็กซเรย์”-ครีเอเทียอาร์ติสจำกัด (คลิป)
 34. 24.เพลงส่งท้ายละครแต่ละตอนดีเด่น-ละคร”ผู้พิทักษ์ความสะอาด”ไทยทีวีสีช่อง 9 (คลิป)
 35. 25.รายการดนตรีปกิณกะดีเด่น”-คอนเสิร์ตคอนเทสต์”-โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5 (คลิป)
 36. 26.รายการเพลงไทยลูกทุ่งดีเด่น-“ลูกทุ่งสิบทิศ”-โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5 (คลิป)
 37. 27.ผู้กำกับรายการดนตรีดีเด่น-อนันต์ น้อยภาษี-รายการ”คอนเสิร์ตคอนเทสต์”โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5 (คลิป)
 38. ประเภทผู้พากย์ภาพยนตร์
 39. 28.ผู้พากย์ภาพยนตร์ดีเด่นชาย-สมจินต์ ธรรมทัต-จาก”พังค์กี้จอมแก่น”และ”หนูน้อยคอมพิวเตอร์”-ไทยทีวีสีช่อง 9 (คลิป)
 40. 29.ผู้พากย์ภาพยนตร์ดีเด่นหญิง-มาลี ผกาพันธ์-จาก”รุ่นที่ 4”และภาพยนตร์จีนเรื่องยาว-โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 (คลิป)
 41. ประเภทละคร
 42. 30.ละครอิงประวัติศาสตร์ดีเด่น-“สายโลหิต”-ไทยทีวีสีช่อง 3  (คลิป)
 43. 31.ละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่น-“แม่เอิบ”-โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5 (คลิป)
 44. 32.ละครสะท้อนสังคมดีเด่น-“เทวดาตกสวรรค์”-ไทยทีวีสีช่อง 9 (คลิป)
 45. 33.ละครแนวชีวประวัติดีเด่น-“ชาติมังกร”-โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5 (คลิป)
 46. 34.ละครสำหรับเด็กดีเด่น-“วัยซน”-โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 (คลิป)
 47. 35.ละครชีวิตแสดงในโอกาสพิเศษดีเด่น-“รถรางสายปรารถนา”-ไทยทีวีสีช่อง 3 (คลิป)
 48. 36.ละครสารคดีแสดงในโอกาสพิเศษดีเด่น-“200 ปีกวีเอกสุนทรภู่”-โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ (คลิป)
 49. 37.ฉากละครดีเด่น-เพิ่มศักดิ์ อาบทิพย์,อภิชาติ นาคน้อยจากเรื่อง”สายโลหิต”-ไทยทีวีสีช่อง 3 (คลิป)
 50. 38.ผู้ประพันธ์บทใหม่สำหรับละครโทรทัศน์ดีเด่น-“วโรดม”-จากเรื่อง”วัยซน”โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 (คลิป)
 51. 39.ผู้ทำบทละครโทรทัศน์ดีเด่น-ประภาส ชลศรานนท์,วัชระ แวววุฒินันท์,ศุ บญเลี้ยง จากเรื่อง”เทวดาตกสวรรค์”-ไทยทีวีสีช่อง 9 (คลิป)40.ผู้ตัดต่อลำดับภาพดีเด่น-สยม สังวริบุตร จากเรื่อง”พระอภัยมณี”-โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 (คลิป)

  41.ผู้กำกับการแสดงดีเด่น-สุพรรณ บูรณะพิมพ์ จากเรื่อง”สายโลหิต”-ไทยทีวีสีช่อง 3 (คลิป)

  42.ดาราสนับสนุนชายดีเด่น-ดิลก ทองวัฒนา จากเรื่อง”กามนิต-วาสิฎฐี”-ไทยทีวีสีช่อง 3 (คลิป)

  43.ดาราสนับสนุนหญิงดีเด่น-จุรี โอศิริ จากเรื่อง”สายโลหิต”-ไทยทีวีสีช่อง 3 (คลิป)

  44.ดารานำชายดีเด่น-ฉัตรชัย เปล่งพานิช จากเรื่อง”สายโลหิต”-ไทยทีวีสีช่อง 3 (คลิป)

  45.ดารานำหญิงดีเด่น-นาถยา แดงบุหงา จากเรื่อง”คนมีคาว”-ไทยทีวีสีช่อง 3 (คลิป)

  46.ผู้กำกับรายการละครดีเด่น-อดุลย์ บุญบุตร จากเรื่อง”ชาติมังกร”-โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5 (คลิป)

  47.ละครดีเด่น -“ทองพูนโคกโพ”- โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7